กิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เวลา: 09.00-10.30 น.
Organizer : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี & ชมรม CSR
Place : เฟส 8 ข้างบริษัท Nohara Denken
บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : ทั้งหมด 102 บริษัท (ประมาณ 700 คน)
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 9 คน