กิจกรรม CSR ครั้งที่ 3 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562
เวลา: 09.00-10.30 น.
Organizer : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี & ชมรม CSR
Place : บริเวณถนนพานทอง-มาบโป่ง (P9H) เฟส 8
บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : ทั้งหมด 45 บริษัท (ประมาณ 400 คน)
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 12 คน