กิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 19/6/19
เวลา: 09.00-10.30 น.
Organizer : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี & ชมรม CSR
Place : เฟส 8 ข้างบริษัท Nohara Denken
บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : ทั้งหมด 94 บริษัท (ประมาณ 700 คน)
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 14 คน