กิจกรรม CSR "โลหิตนี้เพื่อพ่อ"

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
เวลา: 09.00-16.00 น.
Place : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ศูนย์อมตะซิตี้ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ทั้งหมด 450 คน
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 44 คน