กิจกรรม CSR โลหิตนี้เพื่อพ่อ ครั้งที่ 2

วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563
เวลา : 13.00 - 16.00 
วันที่  2 กรกฎาคม 2563  
เวลา:  13.00 - 16.00   น.
Place : ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 3 ศูนย์อมตะซิตี้ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ทั้งหมด 250 คน
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 16 คน