กิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
เวลา: 09.00-10.30 น.
Organizer : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี & ชมรม CSR
Place : บริเวณพื้นที่สาธารณะ เฟส 8 
บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : ทั้งหมด 32 บริษัท (ประมาณ 280 คน)
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 9 คน