กิจกรรม CSR บริจาคโลหิต

กิจกรรม CSR บริจาคโลหิต "อมตะช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์"วันที่ 3 กันยายน 2563
เวลา: 09.00-11.00 น.
Organizer : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี & ชมรม CSR
Place : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ศูนย์อมตะซิตี้ชลบุรี
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 16 คน