กิจกรรม CSR บริจาคโลหิต "อมตะช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์"

Detail:

CSR Activity : Blood Donation
กิจกรรม CSR บริจาคโลหิต "อมตะช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์"
วันที่ 3 กันยายน 2563
เวลา: 09.00-11.00 น.
Organizer : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี & ชมรม CSR
Place : ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ศูนย์อมตะซิตี้ชลบุรี
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 16 


 


 

 

 


 

 

 

 

Date: 07-09-2563