บริษัท ออโต้ ซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จ.ชลบุรี เป็นบริษัทในเครือของ TOYOTA MOTOR EAST JAPAN , INC. ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการประกอบรถยนต์
ที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกและในประเทศไทย เพื่อเป็นการรองรับการขยายกิจการ ทางบริษัทฯมีความประสงค์
จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ตามตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. พนักงานบัญชี
 -  เพศหญิง / เพศชาย
 -  อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 -  วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีเท่านั้น
 -  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 -  Withholding TAX , VAT
 -  มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 -  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 

**ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**
จำนวน 1 อัตรา
**************************************************************************************

สวัสดิการ : โบนัส ปีละ 2 ครั้ง , เบี้ยขยัน , ชุดยูนิฟอร์ม , ประกันสุขภาพกลุ่ม ( ประกันชีวิต ) , ค่าทันตกรรม , ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ท่องเที่ยวประจำปี ,SPORT DAY , เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ ,เบี้ยเลี้ยงค้างคืน จัดเลี้ยงปีใหม่
จัดเลี้ยงแผนก,ค่าสวัสดิการ , ค่ากะ
รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน สายศรีราชา (โรบินสัน) ,สายบางแสน , สายพนัสนิคม , สายบางนา

บริษัทฯ เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 ~ 17.30 น. ( วันทำงาน 250 วัน และ SPORT DAY 1 วัน / ปี )

ติดต่อสมัครได้ที่ 700/95 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถ.บางนา - ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 (ซอย 9 )
โทรศัพท์ (038) 214-036~40 ต่อ 109, 169 แผนกบุคคล โทรสาร (038) 214-041 Website: www.auto-cs.co.th