กิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าวันดินโลกและวันรักต้นไม้

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
เวลา: 09.00-10.30 น.
Organizer : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ชลบุรี & ชมรม CSR
Place : บริเวณพื้นที่ว่าง เฟส 8
บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : ทั้งหมด 62 บริษัท (ประมาณ 400 คน)
ACSE : ตัวแทนบริษัททั้งหมด 12 คน