กิจกรรม Solar Cell Project Completed Ceremony

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา: 11.00 - 11.30 น.
Place: ในโรงงาน Auto CS Engineering
บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด